EVENTS: VYHĽADAJ SI NAJBLIŽŠIE INFORMAČNÉ STRETNUTIE V TVOJOM OKOLÍ

CCUSA v priebehu sezóny organizuje celú radu informačných mítingov,  ktorých sa môžeš nezáväzne zúčastniť a získať aktuálne informácie a prediskutovať svoje otázky s našimi bývalými účastníkmi programov.

Nižšie je umiestnený kalendár, ktorý obsahuje informácie o blížiacich sa podujatiach. Ak Ťa niektoré z nich zaujme, prečítaj si bližšie podrobnosti a príď na míting osobne.

INFORMAČNÉ MÍTINGY

Navštív jedno z našich informačných stretnutí a dozveď sa priamo z prvej ruky bližšie informácie o práci, živote a cestovaní v USA. Účasť na stretnutí je nezáväzná a zdarma. Tieto stretnutia Ti dajú možnosť:

  • Porozprávať sa so zástupcom CCUSA osobne
  • Vypočuť si autentické príbehy našich bývalých účastníkov
  • Pozrieť si videá, ktoré zachytávajú situácie a prostredie jednotlivých programov

Cieľom týchto mítingov je, aby sme uchádzačom poskytli jasný a pravdivý obraz o našich programov. Chceme, aby si získal  komplexnú a ucelenú predstavu o tom, čo Ťa čaká. Je tiež dôležité, aby si si uvedomil záväzky, ktoré pre Teba z účasti na programe vyplývajú. Toto všetko Ti pomôže k správnej voľbe vhodného programu.

Okrem informačných mítingov organizuje CCUSA tiež špeciálne veľtrhy práce pre tábory (Camp Fairs) i pre program Work Experience (Job Fairs). Viac informácií o týchto špeciálnych podujatiach nájdeš na odkaze „Viac informácií“.