CCUSA je J-1 SPONZOR !

CCUSA je svetovým lídrom v sprostredkovaní zamestnania mladých ľudí z rôznych krajín z celého sveta. Od roku 1986 poskytuje mladým ľuďom z celého sveta okrem práce aj príležitosť nielen zdieľať svoju kultúru, ale aj spoznávať kultúru ďalších národov.

CCUSA má licenciu od US State Department a je ako jediná agentúra na Slovensku oficiálnym sponzorom J-1 víz. Úzka spolupráca má za cieľ zabezpečiť, aby mal každý účastník v USA vynikajúci zážitok a aby boli vždy dodržané pravidlá a regulácie vydané US Department of State. Môžete si byť istí, že Vám CCUSA ako Váš J-1 sponzor poskytne správne a aktuálne informácie za každých okolností.

Ako účastníkovi J-1 programu, bude CCUSA kontaktným miestom od začiatku až do konca Vášho pobytu. Počas pobytu v USA, CCUSA bude s Vami v pravidelnom kontakte na zabezpečenie vynikajúceho zážitku a na zodpovedanie prípadných otázok. CCUSA je taktiež poverená poskytovať informácie o kultúrnych aktivitách a monitorovať účasť na nich ako súčasť účasti na programe.