GLOBÁLNE MEDIÁLNE INFORMÁCIE

Rád by si napísal článok o spoločnosti CCUSA a jej programoch? Naše mediálne oddelenie je tu, aby Ti pomohlo. Vďaka nášmu globálnemu zázemiu máme k dispozícií mnoho zaujímavých príbehov, ktoré Ti môžeme poskytnúť a obohatiť Tvoju prácu.

Pre asistenciu prosím kontaktuj Global Media Department.

Keď dostaneme Tvoj email, náš mediálny zástupca Ťa bude spätne kontaktovať.

Môžeme Ti pomôcť pri písaní článku alebo rozhovore napr.:

  • stretnúť sa s bývalým účastníkom a porozprávať sa s ním o skúsenostiach s prácou v zahraničí
  • niekým, kto sa pripravuje na odchod do zahraničia
  • naša miestna pobočka je schopná bližšie priblížiť spoločnosť CCUSA a jej programy čitateľom/poslucháčom
  • prípadne rozhovor s niektorým z našich zahraničných zamestnávateľov, s ktorými CCUSA spolupracuje a ktorý by Ti viac priblíži dôvody, prijímania medzinárodného personálu na sezónne práce

*CCUSA si vždy najskôr vyžiada povolenie od našich účastníkov alebo zamestnávateľov na zverejnenie osobných údajov alebo pracovných informácií pre média.

MOŽNOSTI ČLÁNKOV

Príbehy z veľtrhovej práce (job fairs)

Letné tábory v usa

Prečo sú tábory tak populárne medzi deťmi i vedúcimi?

Prekonávanie rozdielov

Prečo tak veľký počet absolventov škôl sa rozhodne dať si od ďalšieho štúdia voľno a využiť ho na prežitie nových dobrodružstiev?

Lezenie po horách, brodenie riek

Ako dnešná mládež prekonáva rozdiely medzi rôznymi kultúrami a spoločnosťami?

Aká je to skúsenosť?

Pracovné prázdniny v zahraničí znamenajú viac než spoznávanie pamiatok a tradičných turistických atrakcií. Ako turisti sa vždy snažíme rýchlo ponoriť do kultúry, ktorú navštevujeme a nie sa od nej odpútať. Leto v zahraničí je vhodná príležitosť ako takúto skúsenosť získať.

Potrebuješ fotky alebo videá?

Pre mediálne potreby máme k dispozícií široký výber fotiek a videí. Pred použitým si prosím prečítaj podmienky využitia a zaobchádzanie s týmito materiálmi.

Pevne veríme, že túto službu budeš vnímať ako nápomocnú a zmysluplnú. Ďakujeme Ti za pomoc pri rozširovaní povedomia o CCUSA vo svete a taktiež za pomoc pri zbližovaní ľudí z celého sveta vďaka kultúrno-výmenným programov, ktoré CCUSA organizuje.