• CD img
 • CD img
 • CD img
 • CD img
 • CD img
 • CD img
 • CD img
 • CD img
 • CD img
 • CD img
 • CD img
 • CD img

DRUHY TÁBOROV

Život a denný režim sa líši tábor od tábora. Od všetkých účastníkov sa očakáva tvrdá práca a zodpovednosť. Pomocná pracovná sila (Support Staff) si buduje pevnú väzbu so svojimi kolegami a vedúci (Camp Counselors) vytvárajú pevné vzťahy v skupine detí a zvyškom osadenstva. Typické campy sa nachádzajú v odľahlejších oblastiach ďaleko od mesta a verejnej dopravy. Deti a personál zostávajú v campe a zúčastňujú sa každodenných aktivít počas dňa a v noci prespávajú v typických chatkách alebo stanoch.

KANADSKÉ LETNÉ TÁBORY

Tradičné tábory

Tradičný tábor je práve ten, ktorý ponúka množstvo športových aktivít, kreatívneho umenia a špeciálne aktivity. Takisto môžu zahŕňať turistické výlety alebo plavby na kanoe na kanadských jazerách a riekach.

Náboženské tábory/ymca tábory

Riadené náboženskými organizáciami ako napríklad katolícka cirkev v Kanade (Catholic Church of Canada) a Židovským spoločenstvom (The Jewish Community), tieto tábory poskytujú široký záber outdoor aktivít zahŕňajúcich vyzdvihnutie správnych životných hodnôt. Denné modlitby, uctievanie a náboženská výuka nie sú hlavnou náplňou dňa, no môžu byť súčasťou denného režimu.

Dievčenský tábor

Tieto tábory sú pre mladé dievčatá a ponúkajú široký výber programov podobných tradičným táborom. Niektoré sa môžu zameriavať na outdoorové aktivity, kempovanie alebo stanovanie. Tábory nasledujú klasickú skautskú filozofiu typickú pre dievčenské tábory.

Tábory v divočine

Mnoho klasických kanadských táborov poskytuje výlety do nespútanej prírody. Takéto tábory berú skupiny detí mimo tábora na istý čas, aby zažili a vyskúšali plavbu na kanoe po kanadských riekach a jazerách.

Tábory pre sociálne slabších

Mnoho organizácií v Kanade poskytuje možnosť zúčastniť sa letného tábora pre mladých z rôznych sociálnych vrstiev a životných podmienok. Vďaka štipendiám, verejným dotáciam, zbierkam a sociálnym službám sú tábory schopné poskytnúť nezabudnuteľnú skúsenosť, ktorú by si inak títo mladí ľudia nemohli dovoliť.

Tábory pre ľudí s poruchou učenia a/alebo oneskorením vývoja

Deti s poruchou učenia a/alebo oneskorením vývoja sú umiestňované v tábore do menších skupín za cieľom zvýšenej pozornosti a možnosťou venovať im viac času, aby im naplno pomohli rozvíjať ich potencíal. Progamy sú prispôsobené pre ich špecifické potreby a jedinečnosť. Tieto tábory zahŕňajú deti s ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder - poruchou pozornosti), autizmom, neverbálne poruchy učenia, Downov syndróm a mnoho ďalšich porúch učenia. Viaceré tábory ponúkajú aj programy pre dospelých.

Tábory pre ľudí s telesným postihnutím

Tábory poskytujúce programy pre telesne postihnutých zabezpečujú prispôsobené aktivity a vybavenie pre svoju klientelu zvažujúc ich možnosti čo najlepšie prežiť ponúkané aktivity. Personál pomáha s bežnou dennou rutinou ako napríklad jedenie, obliekanie a kúpanie. Viaceré tábory ponúkajú aj programy pre dospelých