• CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img

VEDÚCI/INŠTRUKTOR

Ako vedúci si pre deti lídrom, vzorom k nasledovaniu, hrdinom, niekedy dokonca bratom či sestrou. Tvojou hlavnou úlohou je dohľad a celkové vedenie detí vo veku 7-16 rokov. Je na Tebe, aby si pre deti zaistil príjemné prostredie, v ktorom zažijú skvelé a neopakovateľné zážitky. Ako vedúci budeš tráviť s deťmi 24 hodín denne.

UBYTOVANIE

Väčšina vedúcich býva v chatkách alebo stanoch s ostatnými vedúcimi a s 8-10timi deťmi podobného veku. Niektoré chatky majú vlastné sociálne zariadenia, ale väčšinou zdieľa niekoľko chatiek spoločnú centrálnu kúpeľňu a sprchy.

STRAVOVANIE

Personál i deti sa stravujú v spoločnej táborovej jedálni. Vo väčšine prípadoch sa budeš stravovať spolu so svojimi táborovými deťmi a ostatnými vedúcimi z chatky. Jedáleň je zvyčajne živé miesto, kde sa stretáva celý tábor. Jedná sa o hlavnú miestnosť, v ktorej sa odohráva táborová zábava.

PRACOVNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ

Aj keď je v každom tábore neustále zábava a veselá nálada, pre personál tábora to neznamená žiadnu dovolenku. Okrem dňa, kedy budeš mať voľno, si neustále v práci s aktívnou skupinou detí, ktorej sa musíš venovať dňom i nocou. Odpracovaných hodín tak nakoniec budeš mať omnoho viac než v akejkoľvek inej práci. Musíš si zvyknúť na nedostatok súkromia a skromné ubytovacie podmienky. V rámci tábora budeš musieť dodržiavať prísne táborové pravidlá, ktoré sa rovnako vzťahujú na deti i personál. Jedná sa najmä o tieto pravidlá: zákaz fajčenia a pitia alkoholu v tábore, dodržiavanie časového harmonogramu a večierky. Veselý a pracovitý prístup je podmienkou. Celkovo však platí, že všetka táto ťažká práca je vykompenzovaná priateľskou atmosférou, ktorá v táboroch panuje.

Program dna:

Môžeš byť obsadený na pozíciu vedúceho konkrétnej aktivity (Activity Counselor) alebo ako všeobecný vedúci (All-round/General Counselor). V oboch prípadoch budeš viesť alebo asistovať deťom rôzneho veku pri jednej alebo viacerých aktivitách, ktoré sa budú počas dňa vykonávať.

 • Activity Counselor
  Ako vedúci konkrétnej aktivity budeš deti učiť a viesť pri špecializovaných činnostiach ako sú napr. pozemné športy, vodné športy, aktivity vo voľnej prírode, umelecké zručnosti a remeslá, ručná výroba a iné. Toto zameranie bude vychádzať z Tvojich skúseností a úrovne zručností uvedených v Tvojej prihláške.
 • All-round/General Counselor
  Ak máš dobré všeobecné znalosti a skúsenosti z rôznych športov alebo iných činností, tak Ťa tábor prijme ako všeobecného vedúceho. Ak žiadna z tých aktivít nie je Tvojou silnou stránkou, tak do svojej prihlášky uveď všetky umelecké činnosti alebo športy, ktoré ovládaš, aby tábor vedel, že si skutočne všestranne orientovaný.

Vecerné aktivity:

Ako vedúci budeš zodpovedný aj za chod a prípravu večerných aktivít. Večerný program sa môže týkať iba Tvoje chatky, niekoľkých chatiek alebo celého tábora.

Príklady vecerných aktivít
Capture the flag
Talentová show
Medzinárodná noc
Táboráky
Dance/Disco
Bingo
Filmová noc
Zlatá horúčka
Nočné skrývačky
Paródie
Koncerty
Varenie v prírode
Noc chatiek
...a mnoho ďalších

Nemusíš byť olympionik!
Dobrou správou je, že nemusíš byť v daných oblastiach profesionálom. Skúsenosti, ktoré si nadobudol venovaním sa daným aktivitám buď ako hobby či v rámci umeleckých krúžkov alebo športových klubov, sú nadmieru postačujúce k tomu, aby si mohol určitú aktivitu vyučovať v tábore. Všetko, čo si kedy v živote skúsil a to, čo vieš, by malo byť v Tvojej prihláške uvedené. V tábore Ťa môžu požiadať, aby si z času na čas pomáhal aj s inými aktivitami, s ktorými máš tiež skúsenosti.

Doplnkové školenia – zvýš svoju šancu na umiestnenie v tábore!
Čím viac skúseností máš, tým väčšie sú Tvoje šance na rýchle a vhodné umiestnenie. Ak máš možnosť vyskúšať si nový šport alebo skúsiť niečo neobvyklého, sprav to a uveď to vo svojej prihláške. Ak máš nejaké potvrdenia a certifikáty o úrovni aktivít, ktoré ovládaš, môžeš ich taktiež použiť ako doplnok ku svojej prihláške.