• CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img

DRUHY TÁBOROV

Každý tábor v USA je jedinečný, odlišujú sa polohou, prostredím, zameraním svojich aktivít a tiež deťmi, ktoré tábor navštevujú. Všetky tábory, s ktorými CCUSA spolupracuje sú dôkladne preskúmané tak, aby vyhovovali našim vysokým štandardom i tým, stanovenými Americkou táborovou asociáciou (American Camp Association ACA). Záujemca o pozíciu vedúceho v tábore si musí vybrať aspoň 4 z nasledujúcich druhov táborov a 5 táborov v prípade pomocnej pracovnej sily.

TRADIČNÉ TÁBORY

 • zahŕňajú súkromné, ale i tábory prevádzkované agentúrami (YMCA, JC, 4-H)
 • môže byť zmiešané (dievčatá a chlapci spolu), alebo iba pre jedno pohlavie, avšak tieto majú väčšinou vo svojej blízkosti sesterské tábory pre opačné pohlavie
 • do týchto táborov sa väčšinou deti i personál vracajú každoročne

ŠPECIÁLNE TÁBORY

 • tábor, ktorý sa zameriava na jednu konkrétnu oblasť ako napr. umelecká činnosť, gymnastika, jazda na koni alebo dobrodružné športy
 • programy sú zamerané na to, aby naučili a rozvíjali zručnosti a znalosti v danej oblasti
 • fungujú na princípe klasického tradičného tábora a jeho filozofie, do svojho denného rozvrhu zaraďujú aj všeobecné táborové aktivity
 • obvykle vyžadujú personál so skúsenosťami v danej oblasti

DIEVČENSKÝ SKAUTSKÝ TÁBOR

 • tábory založené na klasickej skautskej filozofii
 • tento typ táborov nevyžaduje od svojho personálu skúsenosti alebo členstvo v skautskej organizácií
 • niektoré tábory sú zamerané na outdoorové aktivity, táborovanie a stanovanie
 • vybavenie táborov je väčšinou veľmi jednoduché a rustikálne uprostred krásnej prírody

TÁBORY PRE SOCIÁLNE SLABŠÍCH

 • snahou týchto táborov je zmeniť život detí zo sociálne slabších rodín
 • prevádzku táborov zaisťujú charity alebo vládne organizácie ako napr. Salvation Army, Fresh Air Fund, Department of Youth and Family
 • ponúkajú mestským deťom, častokrát potulujúcim sa po uliciach, možnosť vyskúšať si život v inom prostredí, v prírode s mnohými zaujímavými aktivitami
 • aktivity sú rovnaké ako v tradičných táboroch

TÁBORY PRE DETI S POSTIHNUTÍM

 • slúžia deťom i dospelým s telesným alebo mentálnym postihnutím
 • zameriavajú sa na jednu špecifickú poruchu alebo sú všeobecne orientované na akékoľvek postihnutie
 • personál v týchto táboroch nevyhnutne nemusí mať predchádzajúcu pracovnú skúsenosť s touto problematikou
 • vedúci pomáhajú deťom/dospelým pri tradičných táborových aktivitách tak, aby boli schopní aktivitu vykonávať
 • v niektorých táboroch asistujú vedúci deťom aj pri takých bežných činnostiach akými sú napr. obliekanie, stravovanie, umývanie a pod.
 • Jedná sa o veľmi náročnú, avšak hlboko napĺňajúcu skúsenosť

TÁBORY ZAMERANÉ NA ŠPECIFICKÝ PROBLÉM

 • tábory určené pre deti alebo dospelých so špecifickými zdravotnými problémami ako napr. emočné poruchy, problémy s učením (ASS alebo ADHD), cukrovka, problémy s obezitou, sluchové alebo zrakové poruchy a pod.
 • Zahŕňajú tradičné táborové aktivity vždy prispôsobené potrebám daného obmedzenia
 • Niektoré deti/dospelí môžu mať aj celodennú asistenciu zdravotnej sestry
 • Personál v týchto táboroch nevyhnutne nemusí mať predchádzajúcu skúsenosť s prácou v danej zdravotníckej problematike

NÁBOŽENSKÉ TÁBORY

 • určené pre deti z kresťanských a židovských rodín
 • aktivity v tábore sú tradičné, avšak obohatené o náboženské hodnoty
 • v niektorých táboroch môže prebiehať náboženská výučba
 • CCUSA spolupracuje s tábormi reprezentujúcimi širokú škálu rôznych typov viery od liberálnej až po konzervatívnu filozofiu
 • Nie všetky náboženské tábory vyžadujú, aby personál taktiež vyznával ich vieru, naopak uplatňujú filozofiu, že každý sa môže vždy niečomu novému priučiť alebo spoznať

DENNÉ TÁBORY

 • deti do tábora prichádzajú od pondelka do piatku od 8:00 do 18:00. Na noc odchádzajú domov
 • tábory sa môžu nachádzať v parkoch vo veľkých mestách, na plážach, v komunitných centrách a niektoré z nich môžu byť tiež súčasťou veľkých tradičných táborov
 • personál má väčšinou počas víkendov a večerov voľno
 • ubytovanie môže byť zabezpečené v chatkách alebo hostiteľských rodinách. Ak je tábor súčasťou iného veľkého tábora, potom môže personál bývať v chatkách s deťmi z tohto tábora