• CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img

Frequently Asked Questions

Have questions about the Camp Counselors USA program?  We have answers!  

Most of the common questions we get regarding the program are answered below.  Browse through the list of the questions in the categories below.  Of course, if your question hasn't been answered, don't hesitate to contact your nearest office.

OTÁZKY K PODMIENKAM PROGRAMU

Prijatí môžu byť študenti aj neštudenti. Môžeš sa prihlásiť uchádzač akejkoľvek národnosti, ale neodporúčame žiadať o víza v inej ako rodnej krajine. Podrobnosti zistíš vo svojej pobočke. Vekové rozmedzie je 19-30 rokov.

Ak k 1.6. nespĺňaš vekový limit, CCUSA nemôže Tvoju prihlášku prijať. Šanca na umiestnenie je minimálna a budeme radi, ak sa prihlásiš o rok.

Je veľmi dôležité, aby si bol v tábore schopný v angličtine komunikovať s deťmi a personálom plynule a efektívne. Každý pohovor, ktorý je súčasťou aplikačného procesu, prebieha v angličtine a počas neho preveríme úroveň Tvojich jazykových zdatností. Prihláška musí byť tiež vyplnená v angličtine.
Nie, najneskorší odchod, ktorý môžeme akceptovať je do 20. júna. Šanca na umiestnenie po tomto dátume je minimálna, pretože v polovici júna je už sezóna naplno rozbehnutá.

Nie, CCUSA prijíma iba záujemcov, ktorí môžu pracovať aspoň 10 týždňov.

OTÁZKY K PRIHLASOVANIU

K dispozícií sú rôzne druhy pracovných pozícií – kuchyňa, práčovňa, údržba alebo pozícia vedúceho ako špecialistu, ktorý vedie aktivity. Viac podrobností nájdeš v sekcii Vedúci/Camp Counselor a Pomocná pracovná sila/Support Staff.

Ak chceš byť vedúcim, tak musíš mať nejaké skúsenosti. Môže sa jednať o skúsenosti ako učiteľ, tréner, babysitting alebo opatera mladších súrodencov v dlhšom časovom období.
Hoci je výhodou vedieť nejakú špecializovanú zručnosť, nie je to nevyhnutnou podmienkou programu. V našej brožúrke uvádzame viac ako 50 rôznych aktivít. Ak sa dokážeš spolupodieľať na niekoľkých z nich, môžeš byť vybratý ako všeobecný vedúci. Všeobecný vedúci sa zúčastňujú väčšiny aktivít s deťmi a asistujú špecializovaným vedúcim v ich aktivitách.
Jednoznačne! CCUSA tábory vždy hľadajú veľké množstvo inštruktorov tenisu, jazdectva a mnohých ďalších športových inštruktorov. Kvalifikácie sú samozrejme výhodou, ale nie podmienkou. Nepodceňuj svoje schopnosti. Uvedom si, že učíš americké deti a nie expertov. Praktické skúsenosti so skupinou detí sú presne to, čo vyžadujeme, certifikát je iba bonus.
CCUSA dôkladne vyberá tábor, ktorý vyžaduje práve také skúsenosti a schopnosti aké má daný uchádzač. To znamená, že nemôžeme vyhovieť Tvojej požiadavke. Avšak nezabudni, že po skončení práce máš mesiac na cestovanie po USA a danú lokalitu môžeš navštíviť potom.
Je pre nás veľmi náročne umiestniť spoločne 2 kamarátov v rovnakom tábore a častokrát je to prakticky nemožné. Skúste zvážiť umiestnenie v rôznych táboroch a potom cestovať spolu. Ak ste študenti, skúste zvážiť aj možnosť Work Experience USA, variantu Independent. Mnohí riaditelia táborov nie sú ochotní prijať kamarátov spoločne a majú k tomu viacero dôvodov. Ak chcete umiestnenie vo dvojici napriek tomu skúsiť, musíte sa prihlásiť skutočne veľmi skoro a súčasne!
Čím skôr sa prihlásiš, tým skôr budeš umiestnený a budeš vedieť kam pôjdeš. Zároveň budeš mať viac času na prípravu a plánovanie. Nečakaj až na uzávierku prihlášok a prihlás sa teraz.
Tábory môžu začať kedykoľvek od 1. mája do 30. júna. Odchod do tábora je daný dĺžkou cesty z Tvojej krajiny. Zvyčajne sa do tábora odchádza deň pred začiatkom práce, ktorý je uvedený v zmluve.
Ak nepoznáš presné termíny svojich skúšok a ukončenia ročníku, uveď do prihlášky tie dátumy, o ktorých si si istý, že dovtedy zvládneš ukončiť svoje školské povinnosti. Ak neskôr zistíš, že môžeš skončiť už skôr, nezabudni nám to oznámiť a my to zmeníme v Tvojej prihláške. Čím skôr si k dispozícií, tým sú šance na nájdenie vhodného tábora vyššie.
Vedúci potrebujú 3 referencie, Support Staff 2 referencie. Musia byť vyplnené na formulári – CCUSA Reference Questionnaire, ktorý nájdeš vo svojej prihláške. Referencie musia byť od osoby, ktorá Ťa pozná dlhšie ako 6 mesiacov a môže to byť učiteľ, tréner, zamestnávateľ, vedúci v tábore a pod. Nesmie to byť rodina ani priatelia. Referencie musia byť v angličtine alebo riadne do angličtiny preložené.
Áno, musíš nasledovať inštrukcie a prejsť celým prihlasovacím procesom rovnako ako ostatní. Musíš nám dodať pozývací list od Tábora a Tvoja prihláška pôjde rovno tam. Musíme sa uistiť, že daný tábor v súčasnosti spolupracuje so CCUSA. Ak nie, požiadaj vedenie tábora, aby zavolalo do centrály v USA na 1-800-999-2267.
CCUSA má mnoho regionálnych zástupcov, s ktorými sa môžeš o programe bližšie porozprávať. Sú to skúsení zástupcovia s vlastnými skúsenosťami z programu. Taktiež organizujeme mítingy na školách, ktorých sa môžeš zúčastniť a dozvedieť sa odpovede na Tvoje otázky. Dátumy týchto stretnutí nájdeš na našich webových stránkach v aktualitách. Určite Ti odporúčame na mítingy prísť a nazbierať tam čo najviac informácií.
CCUSA má niekoľkých zástupcov v jednotlivých častiach krajiny, takže pohovor môžeš spraviť v najbližšom meste, v ktorom sa nachádza náš zástupca.
Vzhľadom k charakteru programu sú určité zdravotné obmedzenia, ktoré môžu byť prekážkou v účasti na programe. CCUSA má mnohoročné skúsenosti s umiestňovaním mladých ľudí v letných táboroch. Počas tejto doby sme vyvinuli analýzu zdravotných obmedzení, ktoré sú s prácou v táboroch zlučiteľné alebo sú s nimi v rozpore. Vo všetkých prípadoch staviame zdravie a bezpečnosť účastníkov i detí na prvé miesto. Existujú zdravotné obmedzenia, ktoré u nás nemusia byť veľkou prekážkou, avšak v USA to je naopak. Naše poistenie nezahŕňa liečbu ochorení vzniknutých pred odchodom do USA. V rámci svojej cesty do tábora budeš musieť predložiť vyplnený zdravotný formulár od svojho praktického lekára, prípadne odborného lekára.

OTÁZKY TÝKAJÚCE SA PROGRAMU

Náklady na program sú držané na veľmi nízkej úrovni, pretože CCUSA si uvedomuje, že vysoké náklady môžu byť pre niektorých limitujúce. Vzhľadom k tomu, že CCUSA má svoje pobočky vo viac než 50 krajinách sveta, programové poplatky sa môžu líšiť. Avšak vo všetkých krajinách ponúka CCUSA najlepšiu cenu, tak aby si každý mohol dovoliť pracovať v letnom detskom tábore v USA. Každý účastník dostane za svoju prácu v tábore odmenu. Výška sa líši od veku a pracovnej pozície. Pozri sa do sekcie Čo dostaneš a Poplatky pre bližšie informácie.
Fajčenie a pitie je vážnou prekážkou a každý tábor má svoji vlastnú filozofiu a nariadenia, ktoré to upravujú. V táboroch je zákaz fajčenia aj pitia alkoholu a porušenie týchto pravidiel vedie k vylúčeniu účastníka z tábora. Pozn.: Konzumácia alkoholu v USA je povolená iba osobám starším ako 21 rokov.
Tábory majú obvykle jeden deň voľna, každý tábor si organizuje vlastný harmonogram, určuje voľné večery alebo popoludnia.
CCUSA sa bude snažiť zo všetkých síl nájsť umiestnenie čo najrýchlejšie. Čím flexibilnejšia je Tvoja prihláška a Tvoje dátumy, tým väčšie šance sú na bezproblémové a rýchle umiestnenie. Treba si uvedomiť, že umiestňovací proces trvá určitý čas, tak aby sme boli schopní nájsť Ti ten najvhodnejší tábor. Každopádne platí, že čím skôr sa prihlásiš, tým skôr Ťa môžeme umiestniť.
Všetky umiestnenia sú konečné. CCUSA pracuje s kvalitnými tábormi, ktoré sa o svoj personál dobre starajú. Ak máš pochybnosti o svojom umiestnení, prosím kontaktuj našu kanceláriu a spýtaj sa na detaily svojho tábora. Záleží nám na tom, aby si bol so svojím umiestnením spokojný.
Nie, CCUSA Ti poskytne zoznam ďalších účastníkov z celého sveta, ktorí budú pracovať v rovnakom tábore ako Ty. Tento zoznam bude pravdepodobne zahŕňať aj ľudí z Tvojej krajiny. Taktiež sa snažíme zabezpečiť spoločné lety pre účastníkov smerujúcich do rovnakých táborov, takže máš šancu spoznať nových ľudí a nájsť si priateľov ešte počas cesty do tábora. Ak však poletíš sám, dostaneš od nás inštrukcie a informácie o ceste. Sám dlho rozhodne neostaneš. Keď už sa dostaneš do tábora, rýchlo spoznáš ďalších spolupracovníkov. Navyše, Američania sú veľmi priateľskí.
CCUSA sprostredkováva všetkým účastníkom zdravotné poistenie. Vždy pri návšteve lekára je nutné informovať poisťovňu a vyplniť príslušný formulár pre nahlásenie poistnej udalosti.
Americká vláda vystavuje kultúrno-výmenné víza J-1 všetkým CCUSA účastníkom. Nejedná sa o všeobecné pracovné povolenie. Vedúci aj Support Staff v tábore môžu pracovať iba počas doby trvania tábora, žiadne ďalšie zamestnanie nie je pre nich povolené. J-1 víza sú maximálne platné na 4 mesiace od 15.5.-15.9.

OTÁZKY TÝKAJÚCE SA NÁVRATU DO TÁBORA

Môžeš sa prihlásiť kedykoľvek. Avšak, aby bola prihláška kompletná, musíš nám poslať zmluvu s táborom alebo pozývací list/email od tábora. Nezabudni, že aj Returnees sa musia prihlásiť včas, aby tábor pre nich mohol miesto podržať a nenahradil ho niekým iným. Ak si už cez CCUSA v tábore bol, potom je Tvoja prihláška v systéme pripravená a stačí ju iba aktualizovať. Tvoje ID a heslo ostávajú rovnaké.
Jednoznačne áno! Každý rok mnoho ľudí, ktorí boli v táboroch s inou agentúrou, sa vracia späť cez CCUSA. Jediné, čo musíš spraviť je vyplniť prihlášku a doniesť pozývací list/email z Tvojho tábora. Uisti sa však, že Tvoj tábor spolupracuje so CCUSA.