• CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img

POPLATKY

Tabuľka nižšie znázorňuje poplatky za program Camp Counselors USA. Pre bližšie vysvetlenie kontaktuj svoju pobočku.

Camp Counselors USA - bez letenky
First Time - do 15.3.2020 €225
First Time - od 15.3.2020 €300
Camp Counselors USA - s letenkou
First Time - do 1.12.2019 €450
First Time - po 1.12.2019 €525
Camp Counselors USA Returnee Fees
Returnee 1 (own flight, CCUSA returnee) €350
Returnee 2 (own flight, 2nd year participant, different sponsor in 2019) €350
Returnee 3 (own flight, 3rd or more year participant, different sponsor) €450
After 15th March 2020 €75 surcharge

V cene programu je zahrnuté zdravotné poistenie počas trvania pracovného povolenia.

ĎALŠIE POPLATKY:

 • Vízový poplatok 160 USD
 • Náklady na letenky v prípade možnosti No Flight
 • Poplatok za vystavenie Výpisu z registra trestov
 • Poplatok za vystavenie lekárskeho potvrdenia
 • CCUSA ďalej odporúča mať k dispozícií dostatok prostriedkov do doby, kým Ti bude vyplatená prvá mzda. Tieto peniaze by mali slúžiť na pokrytie miestnej dopravy, stravy tesne po prílete do USA, prípadne úhradu ďalších nevyhnutných vecí. Odporúčame minimálne 300 USD.