• CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img
 • CC img

POPLATKY

Tabuľka nižšie znázorňuje poplatky za program Camp Counselors USA. Pre bližšie vysvetlenie kontaktuj svoju pobočku.

Camp Counselors USA - bez letenky
First Time €225
Camp Counselors USA - s letenkou
First Time - do 1.1.2019 €450
First Time - po 1.1.2019 €525
Camp Counselors USA Returnee Fees
Returnee 1 (own flight) €350

V cene programu je zahrnuté zdravotné poistenie počas trvania prcovného povolenia.

 • Vízový poplatok 160 USD
 • Náklady na letenky v prípade možnosti No Flight
 • Poplatok za vystavenie Výpisu z registra trestov
 • Poplatok za vystavenie lekárskeho potvrdenia
 • CCUSA ďalej odporúča mať k dispozícií dostatok prostriedkov do doby, kým Ti bude vyplatená prvá mzda. Tieto peniaze by mali slúžiť na pokrytie miestnej dopravy, stravy tesne po prílete do USA, prípadne úhradu ďalších nevyhnutných vecí. Odporúčame minimálne 300 USD.