• IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img

TYPY PROGRAMOV

INDEPENDENT OPTION

Program Independent ti umožňuje nájsť si vlastnú stáž v hostiteľskej spoločnosti, ktorá sa špecializuje v jednom odbore z vopred stanovených pracovných zameraní. Po nájdení spoločnosti poskytneš informácie CCUSA, ktorá danú spoločnosť kontaktuje, aby sa ubezpečila, že ich program stáží vyhovuje pravidlám a požiadavkám Intern programu.

CCUSA je povinná vykonať návštevu hostiteľských spoločností, ak:

 • sa v minulosti nezúčastnili sponzorského programu
 • majú menej ako 25 zamestnancov
 • ich ročný obrat nepresahuje 3 milióny USD

V prípade návštevy spoločnosti sa účtuje dodatočný poplatok. Poplatky za návštevu spoločnosti sú stanovené individuálne, na základe rozličných faktorov, ako napríklad lokalita, v ktorej sa daná spoločnosť nachádza a či sa v blízkosti spoločnosti nachádza pracovník CCUSA, ktorý by návštevu vykonal. Ak je návšteva spoločnosti nevyhnutná, CCUSA túto skutočnosť oznámi obom stranám (stážistovi aj spoločnosti) a upovedomí vás o výške poplatku.

Ako stážista si povinný zabezpečiť všetky záležitosti so spoločnosťou, ktorá ti stáž ponúka. V prípade potreby sa so spoločnosťou dohodneš na výške odmeny. Náklady na život a ubytovanie si uhrádzaš sám. CCUSA sa bude o tieto informácie zaujímať počas prihlasovacieho procesu.

PLACEMENT OPTION

Tento variant je vhodný pre uchádzačov, ktorí si chcú vybrať stáž z databázy stáží schválených CCUSA. Uchádzač poskytne svoj životopis, vyplní prihlášku a dodá referencie spolu s poplatkom za program. Po prijatí na program, CCUSA prepošle tvoju prihlášku hostiteľskej spoločnosti, ktorá zariadi pohovor. CCUSA bude tvojím sponzorom a hostiteľskej spoločnosti pomôže s kompletizáciou formuláru DS-7002 (Training Plan). CCUSA ti pomôže s vybavovaním víz a prípravou na pohovor na ambasáde.