• PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img

FAQs - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Všetci CCUSA stážisti môžu byť sponzorovaný iba v nasledujúcich kategóriách: manažment, biznis, financie alebo obchod. Nemôžeme podporiť stážistov, ktorí sa hlásia v rámci inej oblasti alebo nie úplne daným kategóriám vyhovujú svojim profilom. Tvoje vzdelanie a pracovné skúsenosti by mali byť Tvojou výhodou pri žiadosti o program. Dobrý efekt na prijatie do programu majú tiež jasné ciele a kariérne plány do budúcnosti. Musíš mať ukončenú vysokú školu absolvovanú mimo USA vo vybranej oblasti a aspoň ročnú prax k tomu alebo musíš mať za sebou 5 ročnú prax v danom obore mimo USA. Nasledujúce kategórie nebudú na tento program akceptované: právo, umenie, mediálne štúdia, architektúra, design, móda, IT, stavebníctvo, strojárenstvo.
Praktická stáž jednoznačne v sebe zahŕňa proces učenia a tréning metodickej podstaty oboru, Tento proces je podrobne sledovaný a vedený supervízorom, rovnako musia byť jasne demonštrované výsledky jednotlivých cieľov. Táto činnosť je pravidelne hodnotená zástupcami CCUSA. Nejedná sa o pracovný program! Zamestnávateľ, ktorý Ti ponúkne stáž musí jasne definovať metódy a postupy Tvojho tréningu.
CCUSA Practical Training môže trvať maximálne 18 mesiacov, avšak celá táto doba musí spĺňať požiadavky tréningu a ciele stanovené v tréningovom programe. CCUSA si vyhradzuje právo obmedziť dobu stáže na dobu adekvátne odpovedajúcu stanoveným cieľom. Program by nemal byť kratší ako 6 mesiacov.
Každý záujemca o tento program musí pochádzať z krajiny a hlásiť sa v štáte, v ktorom má CCUSA svoje zastúpenie. Pri prihlasovaní nám musí uchádzač dať k dispozícií adresu a kontaktné informácie o zamestnávateľovi. Naša centrála v USA bude zamestnávateľa kontaktovať a poskytne mu všetky formuláre a návody pre účasť v tomto programe.

Minimálne 8 týždňov od chvíle, kedy je kompletná prihláška poslaná do USA. Avšak vždy sa môžu vyskytnúť zdržania napr. na strane zamestnávateľa, ktorý pracuje na vypracovaní tréningového plánu. Kompletná prihláška zahrňuje nasledujúce:
Dokumenty stážistu:

 • Prihláška
 • Zmluva – Training program agreement
 • 2 PTUSA referencie – nemôžu byť od zamestnávateľa, ktorú stáž ponúka
 • Po prijatí a schválení tréningového plánu je nevyhnutné podpísať formulár DS-7002
 • Platba za program

Dokumenty zamestnávateľa:

 • Prihláška
 • Tréningový plán
 • Podpísaný Letter of Agreement
 • Podpísaný Employment Agreement a DS-7002 formulár
Programový poplatok musí byť zaplatený po podaní prihlášky. Po prijatí do programu musia byť tiež uhradené poplatky za poistenie. Je nevyhnutné zaplatiť si poistenie dopredu na predpokladaný počet mesiacov stáže. Okrem uvedených je potrebné pred pohovorom na americkej ambasáde zaplatiť vízový a SEVIS poplatok. Všetky náklady na cestu sú hradené účastníkom. Poplatky teda pokrývajú prijímací proces, asistenciu pri vytvorení tréningového plánu, asistenciu pri žiadosti o vízum a vystavení DS-2019 formulára, predodletovú podporu a rovnako podporu počas celého pobytu v USA, materiály, brožúry, Social Security Sponsorship Letter, hodnotenie a certifikát o absolvovaní programu.
Jedná sa o 2 PTUSA referenčné dotazníky, ktoré Ti dáme k dispozícií. Tieto referencie by mali byť od osoby, ktorá Ťa pozná z profesného hľadiska (bývalý zamestnávateľ, učiteľ)
Nie, môžeš pracovať iba na pozícií schválenej a podpísanej v rámci tréningu. Víza sú udelené na tento program a tým pádom sú záväzné pre Teba i Tvojho zamestnávateľa.
Nie, Tvoje víza sú viazané na konkrétny tréningový plán. Ak z nejakého dôvodu sa rozhodneš zamestnávateľa opustiť, musíš to oznámiť CCUSA a potvrdiť svoj odchod z USA.
Ak sa jedná o vízum umožňujúce opakovaný vstup do krajiny, tak môžeš vycestovať a vrátiť sa späť do USA, avšak pred svojim odjazdom musíš poslať svoj DS-2019 do centrály CCUSA, aby Ti formulár podpísali a schválili cestu. Toto musí byť uskutočnené vždy, keď chceš opustiť USA.
Jedná sa o „The Student and Exchange Visitor Information System“ (SEVIS) – tento poplatok je separátnou čiastkou pre vládu USA pre kultúrne výmeny, ktorý sa vzťahuje na každé sponzorované J-1 vízum. Nejedná sa o žiadnu súčasť PTUSA programu a musí byť uhradená pred pohovorom na americkej ambasáde, ktorá vyžaduje potvrdenie o zaplatení. Od CCUSA dostaneš inštrukcie ako tento poplatok platiť online.
Nie, všetci účastníci sa musia vrátiť do svojej domovskej krajiny a riadne sa prihlásiť na tento program. Neexistujú výnimky voči tejto požiadavke.
Stážisti sú oprávnení k účasti na ďalšom praktickom tréningu až po 2 rokoch mimo USA.
Existuje niekoľko zdrojov, ktoré zverejňujú stáže v USA. Niektoré z nich nájdeš aj na týchto stránkach.

ZDROJE

Publikácie

 • Peterson's Internships
 • The Best 106 Internships by Mark Oldham
 • The Wet Feet Insider Guide to Getting Your Ideal Internship