• PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img

PROGRAMOVÉ VARIANTY

INDEPENDENT MOŽNOSŤ

Účastník tohto typu programu si hľadá zamestnávateľa sám, ktorý je ochotný poskytnúť mu zázemie pre praktickú stáž v niektorej zo schválených kategórií. Keď si nájdeš zamestnávateľa a spoločnosť, odovzdáš potrebné informácie CCUSA, ktorá zamestnávateľa skontaktuje a overí si vhodnosť danej spoločnosti. Preskúmame ich záväzky a určíme či tréningový program spĺňa stanovené požiadavky.

Stážista je zodpovedný za dohodnutie si všetkých podmienok so zamestnávateľom, vrátanie mzdy za svoju prácu. Taktiež si sám zabezpečuje ubytovanie a ostatné životné náklady. CCUSA overí všetky dohody a zmluvy medzi uchádzačom a zamestnávateľom v rámci aplikačného procesu.