• IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img

ZHRNUTIE PROGRAMU

Intern USA je program určený študentom a čerstvým absolventom vysokých škôl. Cieľom programu je priblížiť stážistom americkú kultúru a umožniť im priamo spoznať obchodné praktiky v danom pracovnom odbore. Program funguje celoročne a stážista môže pracovať v ľubovoľnom štáte na pozícii v nasledujúcich pracovných odboroch, ktoré prejdú schválením CCUSA.

 • gastronómia a cestovný ruch (Hospitality and Tourism)
 • masmediálna komunikácia (Information Media and Communications)
 • manažment, biznis, obchod a financie
 • odbory vedy a techniky, strojárstvo, architektúra, matematika

Vďaka J-1 Intern Visa (víza pre stážistov) môžeš nadobudnúť praktické skúsenosti s prácou v USA, ktorá priamo súvisí s tvojím vyštudovaným odborom. Na stáž v dĺžke od 3 do maximálne 12 mesiacov sa môžeš prihlásiť kedykoľvek v priebehu roka. Zvyčajne uchádzačov žiadame, aby sa na stáž prihlásili aspoň dva mesiace vopred a mali tak dostatok času na absolvovanie pohovoru a vybavenie víz. V niektorých prípadoch sa tento proces môže predĺžiť, ak hosťovská spoločnosť vytvára program vhodný pre stážistov.

VÝHODY ABSOLVOVANIA STÁŽE V USA

 • nadobudneš cenné poznatky pre vybudovanie kariéry vo svojej krajine
 • účasťou na programe si zlepšíš znalosti vo svojom odbore
 • spoznáš americké technológie a postupy v danom odbore
 • prostredníctvom networkingu spoznáš profesionálov z USA
 • staneš sa sebavedomejším, samostatnejším, vyspelejším, komunikatívnejším človekom, ktorý si vďaka novým znalostiam rozšíri obzory a v budúcnosti sa ľahšie uplatní na trhu práce