ISTOTY PRE RODIČOV

Skúsenosti hovoria samé za seba

Od roku 1985 sa venujeme poskytovaniu servisu na najvyššej úrovni v rámci 15 programov ponúkaných globálne. Pobočky v 60 rôznych krajinách po celom svete majú zdroje, podporu a skúsenosti poskytnúť Vašim deťom nezabudnuteľnú skúsenosť. Doteraz si to odskúšalo viac ako 350 000 účastníkom.

Niečo pre každého

CCUSA je špecialista na medzinárodné pracovné programy. Keď ide o prácu v detských letných táboroch ponúka príležitosti v štyroch rôznych krajinách (vrátane vedenia vlastného tábora v americkom štýle mimo Ameriky). Taktiež vedie ďalšie kultúrne výmenné programy (mimo letných táborov), ktoré sú vhodné počas tzv. gap year (voľný rok medzi štúdiom, alebo štúdiom a zamestnaním),  alebo letných prázdnin pre študentov a neštudentov vrátane:

  • Work and Travel program v Amerike a Kanade dovoľujúci vybrať si špecifickú oblasť záujmu (lyžiarske sezóny, stáže...)
  • Dobrovoľnícke a výukové programy v Afrike, Ázii a Južnej Amerike

Benefity

Mladí ľudia zúčastňujúci sa na CCUSA programe nadobudnú prácou v rozdielnej kultúre/krajine nezávislosť, zrelosť, porozumenie a nové životné zručnosti, ktoré im pomôžu do budúcnosti. Ak sa Vaše dieťa uchádza o program Camp Counselors USA alebo Work Experience USA, máte istotu, že CCUSA je oficiálny sponzor J-1 víz. CCUSA je jedným z dvoch oficiálnych amerických J-1 sponzorov v USA. Sponzoring znamená, že sme poverení od US Department of State pracovať priamo s účastníkmi a pomáhať im pri získavaní J-1 víz potrebných pre tento druh práce.

Pohovory/ Kontroly/Víza

Uchádzanie sa o niektorý z CCUSA programov zahŕňa niekoľko krokov, vrátane online prihlášky, ukazujúcej Vaše zručnosti, skúsenosti, ďalej zaplatenie zálohy ako záväzok k programu, osobnú účasť na CCUSA pohovore a doručenie referencií (rôzne programy vyžadujú rôzny počet). V závislosti od programu budú s najväčšou pravdepodobnosťou vyžadované  víza, kontroly a lekárske potvrdenia poskytované treťou stranou, ale CCUSA poskytuje v týchto procesoch najaktuálnejšie inštrukcie, usmernenia a pomoc.

Cestovné poistenie

Naša politika sa bohužiaľ nevzťahuje na existujúce zdravotné problémy, preto navrhujeme, aby si každý, kto to potrebuje, zabezpečil dodatočné krytie prípadných liečebných nákladov ešte pred vycestovaním.

Podpora

CCUSA ponúka plnú podporu v domácej krajine, rovnako aj v krajine kam sa uchádzač chystá vycestovať. Podpora je dostupná 24 hodín denne v našej centrále v USA. Každý účastník dostane potrebné inštrukcie a rady spojené s cestou ešte pred vycestovaním prostredníctvom povinného pred odletového stretnutia vedeného CCUSA. 

Letenky

V závislosti od programu CCUSA ponúka flexibilitu v zabezpečení si vlastnej letenky, alebo možnosť využiť letenku ponúknutú od CCUSA. Spolupracujeme s cestovným špecialistom, ktorý ponúka CCUSA najlepšie dostupné ceny leteniek. Informácie ako získať letenku sú dostupné po akceptácia účastníka na program.

Programové poplatky

Programové poplatky sú spojené so všetkými programami, ktoré CCUSA ponúka. Dodatočné poplatky sú spojené so žiadosťou o víza, lekárskou prehliadkou pri niektorých programoch atď. CCUSA účtuje poplatky na pokrytie nákladov s programom ako je poistenie, personálne obsadenie, stretnutia, lety (ak sú zahrnuté v programe) a ďalšia podpora.