CCUSA je J-1 SPONZOR !

CCUSA má licenciu od US State Department a je ako jediná agentúra na Slovensku oficiálnym sponzorom J-1 víz.

Úzka spolupráca má za cieľ zabezpečiť, aby mal každý účastník v USA vynikajúci zážitok a aby boli vždy dodržané pravidlá a regulácie vydané US Department of State. Môžete si byť istí, že Vám CCUSA ako Váš J-1 sponzor poskytne správne a aktuálne informácie za každých okolností.

Ako účastníkovi J-1 programu, bude CCUSA kontaktným miestom od začiatku až do konca Vášho pobytu. Počas pobytu v USA, CCUSA bude s Vami v pravidelnom kontakte na zabezpečenie vynikajúceho zážitku a na zodpovedanie prípadných otázok. CCUSA je taktiež poverená poskytovať informácie o kultúrnych aktivitách a monitorovať účasť na nich ako súčasť účasti na programe.